Wskazówki prawne – ograniczenie odpowiedzialności

Nieodpłatne informacje przedstawione w tym systemie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie odpowiadamy za prawidłowość, kompletność lub aktualność udostępnionych informacji. Treści i informacje tego systemu nie stanowią gwarancji ani deklarowanych właściwości w rozumieniu niemieckiego kodeksu cywilnego ani nie należy ich tak interpretować. Nie można wysuwać roszczeń dotyczących informacji, rekomendacji lub doradztwa na podstawie udostępniania danych. Odpowiedzialność za szkody jest zasadniczo wykluczona, o ile nie występuje po naszej stronie umyślne działanie na szkodę lub rażące niedbalstwo lub jeśli występują inne obowiązujące regulacje prawne.

Odpowiadamy za treści tej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawowymi. Nie odpowiadamy za prawidłowość i kompletność informacji znajdujących się na stronie internetowej. Odsyłacze i linki do stron internetowych osób trzecich nie oznaczają, że uznajemy treści za odsyłaczem lub linkiem za własne. Treści nie uzasadniają odpowiedzialności po naszej stronie za udostępnione dane i informacje. Nie mamy wpływu na treści pod linkiem. Dlatego nie odpowiadamy za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne treści i szkody, które zostaną spowodowane korzystaniem z treści pod linkiem.

Zastrzegamy sobie możliwość zmieniania, uzupełniania lub usuwania treści strony internetowej w każdej chwili. Oprócz tego zastrzegamy sobie prawo modyfikowania informacji prawnych od czasu do czasu i dopasowywania ich do postępu technicznego i prawnego.

Wymienione na stronach oznaczenia marek nie są oznaczone każdorazowo w naszym systemie. Informujemy, że mogą one podlegać zasadom prawa dotyczącego znaków.

Utworzone przez nas teksty, programy, grafiki i pliki audio i wideo podlegają naszemu prawu użytkowania i przetwarzania i mogą być powielane lub rozpowszechniane tylko za naszą zgodą.

Jeśli na podstawie zastosowania informacji zawartych w tym katalogu wystąpią spory prawne, podlegają one wyłącznie zasadom prawa niemieckiego.

Jeśli poszczególne klauzule tego ograniczenia odpowiedzialności nie są zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi, nie wpływa to na ważność pozostałych klauzul.

Share