Odpowiedzialność – Corporate ResponsibilityOd momentu powstania, w 1905 roku, firma Knorr-Bremse stała się światowym liderem na rynku układów hamulcowych i systemów pokładowych dla pojazdów szynowych i użytkowych. Dzisiaj ponad miliard ludzi, na całym świecie, polega codziennie na naszych produktach. Dla nas oznacza to szczególną odpowiedzialność, która obejmuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno oferty bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych produktów oraz technologii, jak i naszych metod produkcji, które także muszą spełniać najwyższe wymogi w odniesieniu do bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska. W związku z tym, że jesteśmy przedsiębiorstwem działającym na rynku międzynarodowym, spoczywa na nas obowiązek zapewnienia przestrzegania praw człowieka i obowiązujących przepisów prawa pracy we wszystkich oddziałach oraz angażowania się, na całym świecie, w sprawy społeczne.

Nasze działania, jako przedsiębiorstwa rodzinnego, są już od wielu lat ukierunkowane na przyszłość. Z tego względu dokładamy starań, by wykonując naszą działalność, wnosić wkład w długofalowy rozwój gospodarki, środowiska i społeczeństwa. W kontekście naszego przedsiębiorstwa rozumiemy długofalowość, jako integracyjne uwzględnienie ekonomicznych, społecznych i ekologicznych aspektów w działalności biznesowej. Dlatego, jako firma, nie tylko przejmujemy odpowiedzialność społeczną lecz także staramy się wzmocnić naszą długoterminową strategię biznesową. Odpowiedzialne działanie stanowi istotny wkład w zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa.

CR jako integralna część naszej strategii przedsiębiorstwa

Odpowiedzialne i długofalowe zarządzanie jest integralną częścią strategii przedsiębiorstwa Knorr-Bremse. Kluczowe elementy tej strategii to:

Rentowny wzrost, jako globalny dostawca systemów: W celu wzmocnienia stabilności finansowej koncentrujemy się na kluczowych kompetencjach naszej działalności w sektorze systemów dla pojazdów szynowych oraz systemów dla pojazdów użytkowych.

Międzynarodowa i lokalna obecność: Realizując zasadę regionalnego zaangażowania firmy Knorr-Bremse organizujemy produkcję i wpływamy na rozwój rynków lokalnych. Dzięki temu możemy bezpośrednio zaopatrywać rynki lokalne, tworzyć miejsca pracy i zdobyć pozycję regionalnego partnera.

Siła innowacji: Jako lider w dziedzinie technologii wdrażamy nowoczesne rozwiązania, przy czym naszym najwyższym priorytetem jest równoczesne osiągnięcie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego nieustannie poszerzamy naszą działalność badawczo-rozwojową – również w odniesieniu do wydajności energetycznej i zasobów naturalnych, gdyż w kwestiach związanych z ochroną środowiska widzimy rosnące możliwości ekonomiczne.

Orientacja na klienta: Nasi klienci są naszymi partnerami, z którymi ściśle współpracujemy podczas rozwoju projektów. Dzięki naszej globalnej obecności jesteśmy blisko klientów oraz rynków lokalnych i możemy oferować zindywidualizowane produkty, odpowiednio dopasowane do ich wymagań. Ponadto stale dążymy do tego, aby oferta, tworzona dla naszych klientów, charakteryzowała się znaczącą wartością dodaną.

Tworzenie trwałych wartości: Zrównoważony rozwój to temat strategiczny , który jest głęboko zakorzeniony w procesach operacyjnych, strategii oraz misji przedsiębiorstwa. Nieustannie pracujemy nad własnym rozwojem i doskonaleniem się.

Share