Wskazówki prawne

Bezpłatne informacje przedstawione na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność lub aktualność udostępnianych danych. W związku z udostępnianymi informacjami nie mogą być dochodzone wobec nas żadne roszczenia z tytułu informacji, zaleceń lub porad. Co do zasady wyklucza się odpowiedzialność za szkody, o ile nie wynika ona z naszego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian, uzupełnień na naszych stronach oraz ich usunięcia.

Odnośniki, umieszczone na naszych stronach, prowadzące do stron innych oferentów, nie zawierały w momencie ich umieszczenia żadnych widocznych treści niezgodnych z prawem. Nie mamy jednak wpływu na zawartość obcych stron i dystansujemy się niniejszym wyraźnie od udostępnianych tam treści. W szczególności nie możemy zagwarantować, że na obcych stronach internetowych, do których kierują odnośniki, udostępniane są wyłącznie treści zgodne z przepisami prawa. Podobnie nie możemy zagwarantować, że treść obcych stron internetowych nie została później zmieniona w sposób naruszający prawo.

Marki wymieniane na naszych stronach internetowych, nie są zawsze oznaczone jako takie. Zastrzegamy, że mimo tego marki te podlegają przepisom prawa o znakach handlowych.

Przygotowane przez nas teksty, programy, grafiki oraz pliki audio i wideo podlegają naszemu prawu użytkowania i wykorzystania i nie mogą być powielane lub rozpowszechniane bez naszej zgody.

Dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie, nie jest to warunkiem skorzystania z oferowanych przez nas usług. Zgodnie z § 33 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) - niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych - informujemy, że określone dane użytkownika mogą być gromadzone i przetwarzane na nasze potrzeby.

Jeżeli poszczególne klauzule niniejszego oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności nie spełniają lub przestały spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa, nie narusza to ważności pozostałych klauzul.

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu niemieckiej Ustawy o elektronicznych usługach komunikacyjnych i informatycznych (Mediendienste-Staatsvertrag): Eva Seifert.

Share