Modernizacja i inżynieria

Jeśli pojazd utrzymywany jest na najnowszym poziomie technicznym, może to zwiększyć czas użytkowania i wydajność pojazdu oraz zmniejszyć całościowe koszty. RailServices oferuje innowacyjne ulepszenia komponentów i modernizację podzespołów w istniejącej flocie. Nasza globalna oferta obejmuje rozwiązania systemowe do pojazdów szynowych wszystkich typów i w każdym wieku. Jako producent czujemy się zobowiązani spełniać wymagania operacyjne naszych klientów i dostarczać im wciąż dalej idące innowacyjne produkty, które umożliwią skuteczną modernizację pojazdów.

Share