iCOM


Jak uzyskać wgląd w stan floty? iCOM umożliwia monitorowanie i analizę danych z podzespołów w pojazdach, optymalizację ich funkcjonowania i konserwacji oraz obniżenie łącznych kosztów eksploatacji.

iCOM – unikalny wgląd w funkcjonowanie floty

Podstawą do proaktywnego sterowania funkcjonowaniem i konserwacją jest jasny obraz aktualnego stanu wszystkich głównych systemów taboru.

Aby nasi klienci mogli podejmować świadome decyzje w zakresie zarządzania pojazdami, opracowaliśmy kompleksowy system o budowie modułowej (iCOM). Dzięki iCOM diagnozy odnoszące się do tej pory jedynie do wybranego podzespołu obejmą funkcjonowanie całego pojazdu szynowego.

iCOM wykrywa, diagnozuje i nadaje priorytety usterkom, co umożliwia podjąć na czas odpowiednie działania, by je usunąć. Połączenie przez iCOM zaawansowanych metod pomiaru i analizy ze zautomatyzowaną diagnostyką pozwala wcześnie określić zapotrzebowanie na obsługę techniczną.

Techniczne problemy w pociągach mają najczęściej proste przyczyny. Ich identyfikacja może jednak, ze względu na niepełne dane lub słabą jakość dostępnych informacji, okazać się trudnym i kompleksowym zadaniem. By ten proces uprościć, iCOM dostarcza użytkownikowi precyzyjnych i istotnych informacji już na początku diagnozowania problemu. Wysoka jakość udostępnianych przez iCOM danych skraca znacząco czas potrzebny na identyfikację i korektę źródła usterki. Przekłada się to bezpośrednio na większą dostępność pociągu.

Nasi klienci mogą dzięki temu zmienić swoje podejście z reaktywnego na proaktywne. W rezultacie można przewidzieć możliwe przestoje i tym samym ograniczyć ich koszty.

W skrócie: iCOM pozwala uniknąć zakłóceń i poprawić planowanie obsługi technicznej. Jednocześnie cykl życia komponentów zostaje maksymalnie wydłużony, a przestoje zredukowane do minimum.

Tym samym iCOM zapewnia realną i wymierną wartość dodaną – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, na całym świecie!

Macie Państwo do nas pytania?

Chętnie na nie odpowiemy.

Grzegorz Trzepla

Tel. +48 12 252 96 66
Fax. +48 12 252 96 20
Email: Grzegorz.Trzepla@knorr-bremse.com

Pliki do pobrania i usługi

Share

iCOM – unikalny wgląd w funkcjonowanie floty