Informer - magazyn klientów firmy Knorr-Bremse Systemy dla Kolejowych Środków Lokomocji

Informer jest magazynem klientów firmy Knorr-Bremse Systemy dla Kolejowych Środków Lokomocji, wiodącego na świecie producenta układów hamulcowych do pojazdów szynowych. Oprócz układów hamulcowych firma oferuje również rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów drzwiowych, systemów klimatyzacji, komponentów sterujących i wycieraczek, drzwi peronowych, materiałów ciernych i systemów wspomagania maszynisty. W ofercie można również znaleźć symulatory jazdy i platformy e-learningowe zapewniające optymalne szkolenie personelu kolejowego.

Informer to nowości i ciekawostki z życia firmy oraz branży. Główne tematy magazynu to produkty i rozwiązania spod znaku Knorr-Bremse oraz projekty realizowane przez firmę w kraju i za granicą. Magazyn skierowany jest do klientów, partnerów i wszystkich zainteresowanych z sektora przemysłowego oraz sektora usług, na przykład do operatorów, producentów pojazdów szynowych, zakładów i warsztatów naprawczych, przedstawicieli świata polityki, nauki, a także konsultantów na całym świecie.

Informer ukazuje się trzy razy w roku w języku niemieckim i angielskim.

Share