Ankieta pracownicza

Pracownicy Knorr-Bremse na całym świecie mają co trzy lata możliwość zgłoszenia swoich uwag do pracodawcy. Poufność danych gwarantuje niezależny instytut, który przeprowadza ankietę. Poddawane analizie ankiety są anonimowe, stąd odniesienie do konkretnych osób nie jest możliwe.

Obok sprawdzenia poziomu zadowolenia pracowników celem ankiety jest także zebranie propozycji polepszenia warunków pracy oraz ich realizacja. Pracownicy są informowani o wynikach ankiety w ramach ustalonego i dokładnie zdefiniowanego procesu. Wyniki te są następnie omawiane z nimi podczas warsztatów i na ich podstawie przygotowywane są konkretne działania.

Wszystkie działania i propozycje z ostatniej ankiety przeprowadzonej wśród pracowników na całym świecie zostały po raz pierwszy zebrane w centralnej bazie danych online. W bazie tej zarejestrowano również osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, wyznaczone przez właściwe zespoły. Na całym świecie 73 różnych zespołów zebrało łącznie 90 propozycji poprawy i 449 działań.

Ankieta pracownicza stała się w koncernie Knorr-Bremse uznanym narzędziem uwzględniającym różne punkty widzenia i oceny. Ogólny trend jest od roku 2002 zdecydowanie pozytywny, a Knorr-Bremse lokuje się prawie we wszystkich obszarach powyżej średniej branżowej.

Macie Państwo do nas pytania?

Chętnie na nie odpowiemy.

Telefon komórkowy: +48 734 211 230
Telefon stacjonarny: +48 12 246 75 94
Wirtualny rekruter KB 24/7: +48 732 221 998
(stanowiska w obszarze produkcji)

AKTUALNE OFERTY PRACY – kliknij tutaj

Share