Rozwój personelu

Nadrzędnym celem w zakresie rozwoju personelu w koncernie Knorr-Bremse jest podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem i celami. By ten cel osiągnąć, konieczne jest usystematyzowane wyszukiwanie mocnych stron i potencjału ulepszeń w połączeniu z wydajnym kształtowaniem towarzyszących mu procesów zmian.

Kolejnym celem jest zidentyfikowanie potencjałów menedżerskich, systematyczne planowanie obsady stanowisk oraz rozwój kadry zarządzającej.

Iść do przodu!

Tak brzmi tytuł naszego programu szkoleniowego.

Wykształcenie jest kluczem do osobistego rozwoju i sukcesu zawodowego. W ramach naszego programu szkoleniowego wspieramy pracowników w pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu kompetencji oraz udostępniamy narzędzia, pozwalające na stawienie czoła przyszłym wyzwaniom. Poprzez ukierunkowane podnoszenie kwalifikacji realizujemy zasadę „Business Excellence” i pragniemy w ten sposób w dalszym ciągu pozostawać „Best in Class“.

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje szeroki wachlarz szkoleń i warsztatów, m. in. w zakresie kompetencji społecznych i interkulturalnych, języków obcych, zarządzania projektami, techniki hamulcowej, jakości, prawa oraz szkoleń w zakresie IT i CAD.

Rozwój kadry zarządzającej

Obejmuje procedury w zakresie analizy potencjałów (Development Centers, Management Audits) oraz programy w zakresie rozwoju kadry menedżerskiej (Management Promotion Groups) dla całego koncernu, jak i planowanie obsady stanowisk na całym świecie.

Dalszymi instrumentami są regularne przeglądy zarządzania oraz ocena menedżerów przez pracowników. Integracja tych wszystkich procedur i instrumentów służy zapewnieniu rozwoju własnych kadr w koncernie i stałego obsadzenia stanowisk.

Macie Państwo do nas pytania?

Chętnie na nie odpowiemy.

Jolanta Maślanka
Tel. +48 12 252 96 35
Fax. +48 12 252 96 20
Email: kbp.kbp@knorr-bremse.com

Pliki do pobrania i usługi

Share